B'NAI SHALOM SYNAGOGUE  West Orange, NJ
       
     
B'nai Shalom Interior Cropped.jpg
       
     
IMG_1191.JPG
       
     
Sanctuary700Bnai-new.jpg
       
     
DSC_9475.JPG
       
     
IMG_1177.JPG
       
     
IMG_1181.JPG
       
     
DSC_9472.JPG
       
     
DSC_9471.JPG
       
     
Entry Detail 015.jpg
       
     
Entry Detail 013.jpg
       
     
DSC_9482.JPG
       
     
DSC_9479.JPG
       
     
Entry Detail 005.jpg
       
     
DSC_9466.JPG
       
     
DSC_9467.JPG
       
     
DSC_9469.JPG
       
     
Entry Detail 024.jpg
       
     
  B'NAI SHALOM SYNAGOGUE  West Orange, NJ
       
     

B'NAI SHALOM SYNAGOGUE
West Orange, NJ

B'nai Shalom Interior Cropped.jpg
       
     
IMG_1191.JPG
       
     
Sanctuary700Bnai-new.jpg
       
     
DSC_9475.JPG
       
     
IMG_1177.JPG
       
     
IMG_1181.JPG
       
     
DSC_9472.JPG
       
     
DSC_9471.JPG
       
     
Entry Detail 015.jpg
       
     
Entry Detail 013.jpg
       
     
DSC_9482.JPG
       
     
DSC_9479.JPG
       
     
Entry Detail 005.jpg
       
     
DSC_9466.JPG
       
     
DSC_9467.JPG
       
     
DSC_9469.JPG
       
     
Entry Detail 024.jpg